Deltagerbetaling

Hvad koster det at gå på VUC?

2-årig HF

Gratis.

HF enkeltfag (inkl. selvstuderende)

Billedkunst, biologi, dans, dansk, drama, engelsk, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, psykologi, religion, samfundsfag og tysk. Koster 550 kr. pr. fag.

Øvrige HF enkeltfag: Erhvervsøkonomi og filosofi. Koster 1.400 kr. pr. fag.

9.-10. klasse for voksne (AVU)
Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk:
  • Basis+G niveau koster 130 kr. pr. fag
  • FED-niveau koster 260 kr. pr. fag 

 

Øvrige AVU fag: Grundlæggende IT G-niveau og Psykologi D-niveau. Koster 1330 kr. pr. fag

Forberedende VoksenUndervisning (FVU)

Gratis.

Ordblindeundervisning

Gratis. 

Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Andre muligheder

Hvis du fortryder din tilmelding, har du mulighed for at få din deltagerbetaling retur. Du skal skriftligt annullere din tilmelding senest 14 dage før holdet/holdenes opstart. Du får også din deltagerbetaling retur, hvis der fra skolens side er begået fejl i forbindelse med vejledning, holdtilmeldelse eller lignende.

 

Anmodning om tilbagebetaling af deltagerbetalingen skal afleveres skriftligt til skolen på vucklar@vucklar.dk.

 

Ved en bestået fuld HF-eksamen og beståede uddannelses-pakker 

Når du har bestået en samlet enkeltfagseksamen eller en eksamen i en fagpakke, kan du ansøge om tilbagebetaling af dit deltagergebyr. Udfyld blanketten nedenfor og aflever den i Studieservice på én af vores afdelinger. 

 

Anvend denne blanket

 

Tilbagebetaling foretages af den institution, hvor den sidste eksamen i en samlet enkeltfagseksamen eller det sidste fag i fagpakken er aflagt, henholdsvis bestået. Det vil sige, at hvis du har taget eksamener ved andre VUC’er, er det stadig os, der skal udbetale deltagergebyret til dig.

 

Tilbagebetalingen sker senest 6 uger efter, du har indleveret blanketten. Blanketten kan først afleveres i Studieservice, når du har haft din sidste skoledag. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få udfyldt og afleveret blanketten og den fornødne dokumentation.

Tilskud til deltagerbetaling

Du har mulighed for at ansøge om tilskud til din deltagerbetaling.

Ansøgningen sker via www.su.dk, hvor du skal logge på. 

 

Du skal gøre følgende:

  • Klik på "Søg SU"
  • Klik på "Tilskud til deltagerbetaling"
  • Sæt flueben ud for "Ansøger om tilskud til deltagerbetaling"
  • Klik på "Søg om tilskud til deltagerbetaling"
  • Klik på "OK" til at gennemføre ændringer
  • Herefter kommer du til en kvitteringsside som skal printes og afleveres i Studieservice

 

Læs mere om tilskuddet

 

Se vejledningen her